De què estan fetes les finestres 1

MATERIALS

LA FUSTERIA

La fusta, l’alumini i el PVC són els materials més utilitzats pel marc i les fulles de la finestra.
Són sistemes comprovats i certificats pel fabricant del sistema de finestres, en relació amb les seves característiques tècniques.
Cada material té els seus avantatges. Mentre l’alumini és el material més resistent mecànicament pel que fa a les afectacions mediambientals (sol, aigua), el PVC aïlla més tèrmicament i acústicament. La fusta és el material més delicat i requereix un manteniment regular, però és un material natural i un bon aïllant.
Respecte al comportament davant el foc, i encara que sembli paradoxal, les finestres de fusta són les que presenten millor comportament davant el foc. Poden aguantar fins a 200 °C sense problemes, pràcticament no presenten dilatacions, ni es debiliten amb la calor.
El PVC es deforma a partir de 120 °C, cosa que comportaria que la finestra es col·lapsi, deixi entrar aire i fomenti així el foc. A més de la problemàtica de la generació de fums. L’alumini té unes dilatacions importants a causa de la calor, que o bé impossibiliten l’obertura de la finestra, o fan trencar el vidre.
El mercat ofereix també combinacions de diversos materials com, per exemple, finestres de PVC amb alumini per la part exterior. Aquest conjunt combina els avantatges tèrmics del PVC amb els de la resistència de l’alumini.
Una altra combinació és la de finestres de fusta amb alumini per l’exterior. Aquí aprofitem l’estètica i el tacte d’una finestra de fusta per l’interior i la resistència de l’alumini per fora. També redueix el manteniment de la fusta.
Per tal d’obtenir millors nivells d’aïllament tèrmic, els fabricants d’alumini han incorporat un element polimèric enmig del marc i la fulla (denominat ruptura pont tèrmic o RPT). Igualment però, cal dir que ni així arriben a tenir valors d’aïllament tèrmic semblants al PVC.
Com que el reglament andorrà d’eficiència energètica exigeix valors de transmitància tèrmica d’1,3 W/m2K pel conjunt de la finestra, els fabricants d’alumini només poden arribar a complir-los utilitzant vidres molt bons, per tal de compensar el mateix valor més aviat baix. Per camuflar-ho, inclús és habitual que no publiquin el mateix valor tèrmic (Uf), justificant la transmitància tèrmica mitjançant «conjunts» de fusteria i vidre tipus.