De què estan fetes les finestres 2

De què estan fetes les finestres 2

MATERIALS (2)

 

LES JUNTES

Formen part del sistema, i tenen un paper important respecte a la permeabilitat a l’aire i amb això, sobre l’aïllament acústic. Hi ha sistemes amb una junta perimetral, dues o fins i tot tres. Més no sempre vol dir millor. És més important que hi hagi una línia de junta perimetral a la fulla, sense interrupcions, i sobretot, que ajusti bé la fulla contra el marc.

EL BASTIMENT DE BASE

De fusta o de ferro, és un element molt típic a Andorra i Espanya, però no a altres països. Facilita el muntatge i evita problemes entre fuster i paleta. El paleta pot rematar contra el bastimet de base sense perill de danyar el mateix bastiment de la fusteria, especialment quan parlem de parets de moltes capes i no monolítiques, com és el cas en els països del nord. També perquè aquí és típic enrasar la fusteria amb la paret interior però no al nord d’Europa, on sempre deixen un àmbit de finestra interior.
Un bastimet de base de ferro és molt utilitzat, econòmic, però presenta un pont tèrmic important. El de fusta és més gruixut, però és bon aïllant.

EL VIDRE

És el gran protagonista actualment. S’estan fent autèntiques meravelles tèrmicament, acústic i de protecció solar.
La transmitància tèrmica (el nivell d’aïllament) dels vidres ha millorat pràcticament 3 vegades en l’última dècada. Com ho han fet?
Primer, l’ús d’unes capes finíssimes sobre el vidre, amb efectes que milloren l’aïllament del vidre (baix emissiu), o que impedeixen l’entrada dels raigs UV (protecció solar). Després, utilitzar gasos nobles, com l’argó o criptó, que milloren l’aïllament tèrmic. L’intercalar, que és l’element que separa els dos (o tres) vidres també s’ha millorat tèrmicament. Aquest element és especialment important en llocs amb molta humitat, com les piscines. I finalment, l’ús de vidres triples.
Els bons conjunts de finestres amb vidre, poden arribar a valors de 0,6 W/m2K.