Rehabilitem façanes amb un estudi energètic previ per realitzar revestiments amb panell composite i aïllament tèrmic segons necessitat per a cada client.

La façana és la part exterior d’un edifici, l’estructura que fa de pont entre l’exterior i l’estructura mare de l’edifici en què normalment es manifesten consideracions estètiques. A més, s’espera que compleixi algunes funcions intrínseques com protegir de les condicions ambientals higromètriques, tèrmiques, acústiques, i al mateix temps preservar l’estructura de l’edifici tant en l’àmbit estructural com material.

Lleugera

És un tipus de façana que s’adhereix a l’estructura resistent de l’edifici, però que no forma part d’aquesta. 

Mur Cortina

La façana passa de forma contínua sobre els forjats de l’estructura.

Panell

La façana s’interromp en cada forjat de l’estructura.

Pesada

Com el seu propi nom indica, aquest tipus de façanes solen estar formades per elements constructius d’un pes raonable.

Tradicional

Sistema que utilitza materials de construcció tradicionals com el maó, la pedra, la fusta, la ceràmica…

Ventilada

Està compost d’un mur de suport, una capa aïllant i el material de revestiment que és fixat a l’edifici mitjançant l´ús d’una estructura.

REVESTIMENTS

Materials d’última generació

Els revestiments evolucionen constantment, i a SIEP ens adaptem per oferir les darreres innovacions.

PISSARRA

Tradició i futur

La pissarra forma part de la cultura arquitectònica d’Andorra, és per això que oferim un ventall de possibilitats en projectes tradicionals i contemporanis.